STRONA CHOBUR


Witamy
Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach mieści się w zabytkowym obiekcie pochodzącym z początku XX wieku. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, koedukacyjna, przeznaczona dla młodzieży chojnickich szkół ponadgimnazjalnych. Sąsiaduje z II Liceum Ogólnokształcącym, w pobliżu znajduje się Centrum Kształcenia Ustawicznego i Collegium Pomerania.

BIP
Aktualności
2018-09-20 - Narodowe Czytanie

Odpowiadając na apel Pary Prezydenckiej oraz mając na uwadze popularyzowanie czytelnictwa wśród podopiecznych placówki, dnia 10 września 2018 roku, w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, odbyła się akcja „Narodowe Czytanie”. Społeczność chojnickiej bursy uczestniczyła w akcji po raz piąty. W bieżącym roku wychowankowie i pedagodzy, czytali „Przedwiośnie”. Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku akcja spotkała się z bardzo pozytywnym i życzliwym odbiorem ze strony wychowanków. Z pewnością skłoniła do inspirujących refleksji oraz przyniosła radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.

 


2018-07-17 - Rekrutacja uzupełniająca
Przeprowadzono rekrutację uzupełniającą. Lista osób przyjętych została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku placówki.
 


2018-06-29 - Lista kandydatów przyjętych
Lista kandydatów przyjętych do placówki została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.
 


2018-06-28 - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku bursy

 


2018-06-28 - Protokół z rekrutacji etap II
       W dniu 27 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.    Komisja dokonała analizy złożonych wniosków do bursy na rok szkolny 2018/2019. Kandydaci uzyskali od 0 do 7 punktów.
Komisja dokonała weryfikacji wniosków i ustaliła ilość uzyskanych przez kandydatów punktów. W wyniku analizy zakwalifikowanych zostało 59 osób, natomiast 7 wniosków zostało odrzuconych ze względu na braki formalne.

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zamieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.

 


2018-06-14 - BEZPIECZNE WAKACJE
Jak co roku także i w tym przyłączyliśmy do ogólnopolskiej akcji BEZPIECZNE WAKACJE, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 


2018-06-07 - PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 roku przeanalizowała deklaracje złożone do bursy na rok szkolny 2018/2019.

W wyniku analizy formalnej stwierdzono iż wszystkie deklaracje są zgodne pod względem formalnym. Placówka posiada 122 miejsca, złożono 93 deklaracje. Wobec powyższego ilość wolnych miejsc w placówce wynosi 29.

Protokół z posiedzenia komisji został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.

 


2018-05-25 - Konstytucja 3 Maja bez tajemnic
Na okoliczność 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w placówce zorganizowano zajęcia, w toku których wychowankowie mieli okazję przypomnieć sobie i poodkrywać znane i nieznane fakty z nią związane. 
 


2018-05-02 - Kalendarz rekrutacji
Kalendarz postepowania rekrutacyjnego w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach na rok szkolny 2018/2019:
1.     Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu – od 7 maja 2018 roku do 30 maja 2018 roku
2.     
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną ilości wolnych miejsc – do dnia 8 czerwca 2018 roku
3. 
Złożenie wniosku o przyjęcie – od 7 maja 2018 roku do 26 czerwca 2018 roku
4.    
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną ilości punktów uzyskanych przez kandydatów – do 28 czerwca 2018 roku
5.     
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 28 czerwca 2018 roku
6.     
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 6 lipca 2018 roku
7.     
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym  – do 17 lipca 2018 roku.
 


2018-05-01 - ZMIANY W PROCESIE REKRUTACJI
INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGŁ REGULAMIN REKRUTACJI.
NOWY REGULAMIN ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O MIEJSCE W BURSIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"


 Pokaz archiwum