Starsze przetargi znajdą Państwo na stronie archiwalnej -> Klik

ID:

Numer przetargu:

Data ogłoszenia:

PN.1.2019


2019/11/18

OPIS

Dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych
Więcej

ID:

Numer przetargu:

Data ogłoszenia:

13/2019


2019/03/06

OPIS

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
Więcej

ID:

Numer przetargu:

Data ogłoszenia:

PN.1.2018


2019/03/06

OPIS

Dostawy artykułów żywnościowych
Więcej

ID:

Numer przetargu:

Data ogłoszenia:

11/2018


2019/03/06

OPIS

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
Więcej