W dniu 28 listopada zorganizowana została uroczystość ogólnobursowska z okazji andrzejek. Cała koncepcja przygotowana i zrealizowana została przez samą młodzież pod opieką wychowawcy.

Wychowankowie chętnie uczestniczyli w przygotowywaniu wróżb andrzejkowych. Cała uroczystość poprzedzona została rozdaniem młodzieży cukierków w zaproszeniem na andrzejki oraz pierwszą wróżbą. Młodzież stanowiska z wróżbami prowadziła przebrana za czarownice i cyganki. Uczestnicy zabawy otrzymywali specjalne kupony, na których zbierali znaczki po wykonanych wróżbach. Za wypełniony kupon można było otrzymać słodki poczęstunek, po części przygotowany również przez wychowanków.Dodatkowym elementem spotkania było uroczyste wręczenie nagrody wychowance grupy IV, która otrzymała wyróżnienie za wyjątkową postawę i zaangażowanie w życie bursy w minionym roku szkolnym.