11 września w nasza placówka realizowała projekt „Narodowe Czytanie”. Tegoroczną książką było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej”. Prezydent RP Andrzej Duda w okazjonalnym liście napisał: To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu.

W bursie, w specjalnie przygotowanym kąciku czytelniczym wychowankowie mieli okazję wziąć czynny udział w akcji „Narodowego Czytania”. Wspólne czytanie w trakcie akcji jest nie tylko okazją do poznania treści „Nad Niemnem”, ale także okazją do integracji z innymi uczestnikami. Narodowe Czytanie to świetny sposób na poznanie innych wychowanków uczestniczących w akcji. Jest to też okazja do przełamania lęku przed głośnym i publicznym czytaniem. Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji gratulujemy odwagi i otwartości w przełamywaniu własnych barier przed występem publicznym.

W związku z przerwą wakacyjną w  tygodniu 26-29.06.2023 dokumenty niezbędne do rekrutacji można składać tylko i wyłącznie w sekretariacie bursy, codziennie w godzinach 7.00-15.00.

Uprzejmie prosimy kandydatów i rodziców o kontaktowanie się z placówką w celu pytań związanych z rekrutacją lub składaniem dokumentów w godzinach popołudniowych:

poniedziałki, wtorki i czwartki- od 15.00 do 20.00

środy- od 17.00- 20.00

„Spotkaliśmy się tu dzisiaj aby pożegnać naszych kolegów z najstarszych roczników. Kochani, jest to dla Was ostatni wspólnie spędzony dzień w murach bursy. Już za tydzień podejdziecie do egzaminu dojrzałości, następnie będziecie musieli podjąć decyzję o wyborze studiów. Część z Was zapewne już wie co chce robić w życiu, druga część jeszcze się waha. Dzisiejszy dzień zamyka pewien etap waszego życia. Etap, w którym wkroczyliście w dorosłość, musieliście zmierzyć się z pierwszymi poważnymi problemami. Zawiązaliście wiele nowych, wartościowych znajomości. Po latach spędzonych razem przychodzi Wam wybrać własną ścieżkę. Przed Wami początek czegoś całkiem nowego”.

Tymi słowami zostali powitani tegoroczni absolwenci na spotkaniu zorganizowanym na świetlicy w dniu 27 kwietnia 2023 roku. Było to spotkanie podsumowujące czteroletni pobyt wychowanków w murach naszej bursy. Wspólnie wysłuchaliśmy piosenek, wspomnień i życzeń na kolejny etap dorosłego życia. Po raz ostatni zasiedliśmy przy wspólnym stole. Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreślił, że absolwenci bursy są zawsze mile w niej widziani, dlatego żegnamy Was słowami „Do zobaczenia !!!”

13 kwietnia 2023 roku młodzież z wychowawczynią Mileną Grzywacz uczestniczyła w wernisażu wystawie „Czekając na ocalenie” pani Elżbiety Bieńko – Kornackiej w CHCK.

Artystka zaprezentowała swoje malarstwo, kolaże, asamblaże i ceramikę. Tematyką wystawy był m.in. kryzys ekologiczny – ocieplenie klimatu, topnienie lodowców, anomalie pogodowe, wszechobecny plastik, zatruwanie środowiska.  Obok tego prezentowała kobiety w różnych odsłonach. Na sali ustawiła sztalugę z kartonem, na którym każdy z obecnych mógł zostawić swój ślad: kredką, mazakiem, ołówkiem… Nasi wychowankowie skorzystali z tej propozycji i zaznaczyli swój ślad, dając wyraz zainteresowania problematyką. Może przesłanie artystki stanie się dla nich ważne?

Milena Grzywacz