W poniedziałek- 19 lutego odpowiedzieliśmy na apel rodziców małej Amelki chorej na autyzm. Amelka jest małą mieszkanką Warszawy, która 22 lutego skończy 4 latka. Uwielbia dostawać listy i kartki, kocha pieski, kotki i serduszka. Postanowiliśmy przygotować dla niej małą niespodziankę. Wysłaliśmy przygotowane przez nas kartki urodzinowe i serduszka.

W tym szczególnym czasie dołączyliśmy do akcji „Listy”, zorganizowanej przez Caritas Chojnice. Przygotowaliśmy świąteczne podarunki dla podopiecznych  Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz Hospicjum Aniołowo.

Zorganizowana została zbiórka słodyczy, które trafiły do dzieci ze świetlicy św. Franciszka.

Tradycyjnie już zapaliliśmy świąteczne znicze przy Mogile ułanów Pomorskich. Wychowankowie chętnie włączyli się w niesienie bezinteresownej pomocy   innym.

Za nami warsztaty rękodzielnicze. W ramach zajęć wychowanki miały okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami plecenia makramy, a także nauczyć się nowych splotów. Każda z dziewcząt mogła według uznania dobrać kolory sznurków i za pomocą podstawowych splotów wykonać swój breloczek. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej i pełnej śmiechu atmosferze.

Dnia 7 grudnia 2023 roku w sali wystawowej CHCK odbył się wernisaż  malarstwa Jana Sabiniarza, w którym uczestniczyły wychowanki chojnickiej bursy.

Dziewczęta osobiście poznały i przybliżyły sobie jego artystyczne dokonania w zakresie architektury, muzyki, fotografii, poezji, ekologii. Dowiedziały się o wybitnych osiągnięciach zawodowych i społecznych w kraju i poza granicami artysty. Posłuchały wyboru refleksyjnych wierszy poświęconych ochronie i kreowaniu pejzażu przyrodniczego i kulturowego naszego regionu. Wychowanki były zachwycone oglądając wystawę „W cienistej dolinie”.

                                                                                                          Milena Grzywacz

 

W dniu  28 listopada 2023 roku w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach została przeprowadzona ogólnopolska akcja „Komórkomania” – Dzień Dawcy Szpiku. Cała akcja była poprzedzona edukacją społeczności bursy z zakresu dawstwa szpiku. Wychowankowie przyswoili sobie wiedzą o dawstwie szpiku, dowiedzieli się n czym polega dawstwo komórek macierzystych a pełnoletnie osoby mogły dołączyć do bazy potencjalnych dawców. W naszej placówce zarejestrowało się 8 potencjalnych dawców.

M. Dymerska

XXI rozgrywki sportowe

wychowanków burs i internatów województwa pomorskiego

 

 

W odpowiedzi na potrzeby wskazane przez zagrożenia zjawiskami patologicznymi, koniecznością poszukiwania alternatywy, a także z uwagi na troskę o zdrowie i sprawność fizyczną, 23 lata temu chojnicka bursa zainicjowała rozgrywki sportowe wychowanków burs i internatów z terenu województwa pomorskiego.

Przedsięwzięcie adresowane zostało do grupy blisko 2000 wychowanków z 21 burs i internatów z terenu województwa. Spotyka się z dużym zainteresowaniem. Corocznie w rozgrywkach bierze udział młodzież  z większości placówek. Poprzez udział w niej wychowankowie mają możliwość nie tylko rozwoju własnego, lecz także poznają  i rozwijają alternatywne formy spędzania czasu wolnego. To znakomity sposób kształtowania postaw fair play  i wyjątkowa okazja rozwijania poprawnych relacji interpersonalnych.

Wychowankowie aktywnie rywalizują w następujących dyscyplinach: tenis stołowy chłopców i dziewcząt, szachy, warcaby, dart i boule.

Rozgrywki sportowe przyczyniły się do rozwoju współpracy między placówkami. Dzięki nim ma miejsce wymiana doświadczeń oraz wzbogacenie oferty wychowawczej  i poprawa jakości funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dnia 23 listopada 2023 roku Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, odbyły się „XXI rozgrywki sportowe wychowanków burs i internatów województwa pomorskiego”. Nad rozgrywkami patronat honorowy objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Sportu i Turystki
 • Pomorski Kurator Oświaty
 • Starosta Powiatu Chojnickiego

 

W rozgrywkach finałowych wzięli udział wychowankowie z następujących placówek:

 1. Internat Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie
 2. Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
 3. Bursa Gdańska
 4. Zespół Placówek Opiekuńczych Bursa Szkolna w Słupsku
 5. Internat III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 6. Internat Zespołu Szkół Technicznych w Malborku
 7. Zespół Placówek Opiekuńczych nr 1 Bursa Szkolna w Gdyni
 8. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarożynie
 9. Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

Rozgrywki przeprowadzono w świetlicy (szachy i warcaby), salce sportowej (dart) i na bulodromie chojnickiej bursy (boule) oraz w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach (tenis stołowy chłopców i dziewcząt).

Nad uczestnikami rozgrywek i ich przebiegiem czuwali nauczyciele wychowawcy z chojnickiej bursy oraz z placówek biorących udział.

 

Tytuł mistrza roku 2023 w poszczególnych dyscyplinach uzyskały następujące placówki:

 1. Dart – Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach
 2. Boule – Zespół Placówek Opiekuńczych Bursa Szkolna w Słupsku
 3. Tenis stołowy dziewcząt – Zespół Placówek Opiekuńczych Bursa Szkolna w Słupsku
 4. Tenis stołowy chłopców – Zespół Placówek Opiekuńczych nr 1 Bursa Szkolna w Gdyni
 5. Szachy – Bursa Gdańska
 6. Warcaby – Internat III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

Rozgrywki przebiegały w sportowej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zachowywali zasady fair play.

Wychowankowie, którzy zajęli pierwsze trzy lokaty w poszczególnych dyscyplinach, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a do placówek trafiły okolicznościowe puchary.

Nagrody dla finalistów zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

20 listopada 2023 roku w bursie przeprowadzone zostały zajęcia w ramach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, tegoroczna edycja według założeń organizatora miała być przeprowadzona 17 listopada. Z uwagi na organizację pracy bursy, termin ten został przesunięty.

Materiały do tegorocznej zabawy z tabliczką mnożenia, zostały udostępnione przez organizatora po ówczesnym zarejestrowaniu się do akcji na tronie internetowej https://www.wmtday.org/pl.

Uzyskana licencja dla organizatora lokalnego XIII edycji ma numer 2023/2024, a koordynatorami lokalnymi zostali Joanna Kwiecińska i Piotr Trzciński.

O godzinie 20.30 w świetlicy placówki zebrali się chętni do sprawdzenia swoich umiejętności posługiwania się iloczynem i ilorazem w matematyce. Ich zadaniem było wykonanie działań w pamięci. Liczba działań – 15, zakres liczenia – do 100. Poprawność dokonywanych obliczeń sprawdzała trzyosobowa komisja. W tym czasie, młodzież rozwiązywała kolejne rebusy matematyczne.

Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali poczęstunek w postaci słodkiej drożdżówki, a osoby które dokonały bezbłędnych obliczeń nagrodzono brawami.

W dniu 14 listopada wychowankowie Powiatowej Bursy uczcili Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.

W świetlicy zebrała się cała społeczność bursy. Spotkanie miało przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić refleksję. Przed spotkaniem młodzież przygotowała gazetkę. Dziewczęta przy podkładzie muzycznym piosenek patriotycznych zaprezentowały 11 faktów na Święto Niepodległej Polski, po czym nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Spotkanie dostarczyło refleksji i poczucia dumy z bycia Polakami.

W naszej placówce 8 listopada „zamieszkały” WORRY WORMS, czyli robaczki na zmartwienia.

Akcja polega na tworzeniu małych robaczków z włóczki, które następnie zamykane są w woreczkach i ukrywane w różnych miejscach miast, gdzie czekają na nowego właściciela. Każdy pakunek jest również opatrzony krótkim wyjaśnieniem na temat akcji.