20 marca w naszej placówce zorganizowany został Dzień Zdrowej Kanapki. Wychowankowie tego dnia w trakcie kolacji mieli okazję poznać różne rodzaje kanapek, oraz zasady przygotowywania kanapki pełnej witamin i wartości odżywczych. Dodatkową atrakcją była możliwość degustacji kolorowych kanapek przygotowanych przez niektórych wychowanków.

W dniach 8 i 11 marca bieżącego roku, w bursie obchodzono Dzień Kobiet i Mężczyzn. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni otrzymali od młodzieży kwiaty lub słodkie upominki. W ten sposób wyraziła ona swoją sympatię i wdzięczność za okazane wsparcie i wykonywaną pracę. Wspólne świętowanie tych dni przyczyniło się do utrwalenia u wychowanków szacunku dla płci przeciwnej.

Czytaj dalej

Informacje

2014-01-02 – Dopalacze-jak rozpoznać zatrucie.

Dopalacze w ostatnich latach stały się niezwykle popularne wśród młodzieży. Obecnie istnieje całe mnóstwo różnych rodzajów dopalaczy. Ważnym jest fakt, że dopalacze podobnie jak narkotyki UZALEŻNIAJĄ i są bardzo szkodliwe. Ponieważ nie ma testów wykrywających dopalacze, leczenie zatrucia bywa bardzo trudne i niejednokrotnie oparte jest tylko na intuicji lekarzy dot. zażywania dopalaczy. Przerażający jest fakt, że liczba osób zatrutych trafiających do szpitala stale rośnie, ale rośnie tez liczba ofiar śmiertelnych.

Jak rozpoznać zatrucie dopalaczami?

Objawy są bardzo różne. Najczęściej skupiają się w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli:

 • Bóle głowy
 • Zaburzenia świadomości
 • Zaburzenia orientacji
 • Omdlenia
 • Kołatanie serca
 • Bełkotliwa mowa
 • Wahania nastrojów (euforia/depresja)
 • Skoki ciśnienia- głównie obniżenie
 • Wymioty.

Objawy utrzymują się zwykle około doby

Dopalacze mogą mieć różną postać: kapsułek, proszku, ziołowych mieszanek, a nawet soli do kąpieli. Obserwuj, co twoje dziecko przynosi ze szkoły. Zwróć uwagę na różne rzeczy, znaleziska np. ustniki, małe naczynka, fajki, sreberka, zadymione butelki, opakowania po „nie wiadomo, czym”, tajemnicze, nagłe wyjścia z domu, urywane rozmowy telefoniczne. Kłamstwa.

Jeżeli przypuszczasz, że dziecko bierze dopalacze…

 • Porozmawiaj z dzieckiem, pedagogiem, nauczycielami w szkole
 • Porozmawiaj z lekarzem pierwszego kontaktu

Jeżeli twoje przypuszczenia się potwierdzą, skorzystaj z fachowej pomocy czy to pedagoga, lekarza, poradni psychologiczno- pedagogicznej, policji.

W. Golińska

Dokumenty i formularze

2011-12-27 Program współpracy

Informacje

W przebieg kariery zawodowej każdego nauczyciela wpisany jest awans zawodowy. W kolejnych latach pracy podejmuje on starania aby osiągnąć najpierw stopień nauczyciela kontraktowego potem mianowanego i kolejno dyplomowanego. Oczywiście założyć należy, że każdy nauczyciel jest na tyle ambitny i posiada aspiracje aby w dalszej przyszłości ubiegać się o honorowy tytuł „Profesora oświaty”.

            Droga awansu jest długa i złożona. Na każdym jej etapie postawione są konkretne wymagania. Chcąc uzyskać kolejny stopień nauczyciel zobowiązany jest wykazać się ich spełnieniem. To niełatwe zadanie, szczególnie dla nauczycieli wychowawców. Pracownicy pedagogiczni burs i internatów często zmuszeni są do samodzielnego poszukiwania, którego owocem mają być różnego typu formy i sposoby zrealizowania stawianych wymagań.

Ta część portalu „CHOBUR” ma pokazywać nauczycielom, wychowawcom w jaki sposób konstruowana jest dokumentacja i realizacja przebiegu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Znajdziecie tu Państwo przykładowe plany rozwoju zawodowego na poszczególne stopnie awansu. Ponadto będzie mogli zapoznać się z rozwiązaniami dotyczącymi praktycznych rozwiązań pokazujących realizację obowiązków dyrektora, współpracy z opiekunem stażu,sposobów dokumentowania realizacji poszczególnych zadań, okresowych sprawozdań z przebiegu stażu i innych.

Życzę każdemu z nauczycieli aby realizacja planu rozwoju zawodowego przebiegała w sposób harmonijny i była wolna od różnego typu przeszkód i trudności. Zapraszam do skorzystania z praktycznych rozwiązań jakie zostały zastosowane przez nauczycieli wychowawców podczas stażu w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

Dyrektor Bursy

Jan Bruski

Dokumenty i formularze

2011-09-28 Plany rozwoju

Informacje

            Nauczyciel wychowawca w swej codziennej pracy z wychowankiem podejmuje mnóstwo różnorodnych działań. Są one odpowiedzią wynikającą z tytułu pełnionej roli i funkcji, konieczności realizacji obowiązków oraz potrzeb i oczekiwań wychowanków a także inwencji własnej.

W swych działaniach kierowanych do wychowanka, nauczyciel wychowawca powinien prezentować się jako osoba kompetentna. Zawsze musi być znakomicie przygotowany do pracy. Nie może pozwolić sobie na bylejakość i brak profesjonalizmu. Chcąc osiągać pozytywne efekty w swej pracy, musi być dla wychowanków w swych propozycjach atrakcyjny. Powinien umieć zainteresować oraz rozbudzić ich aktywność i zaangażowanie. To wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu pracy.

W tej części portalu „CHOBUR” znajdzie Państwo przykłady zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Poczynając od miesięcznych planów pracy poprzez scenariusz i konspekty zajęć, aż po różnego typu i opracowania i prezentacje. Zawarte są także programy autorskie oraz oferta wychowawcza.

Może się zdarzyć, że ostatnia forma nie jest znana koleżankom i kolegom. Zakładam, że wszystkie wcześniejsze tak. Dlatego w tym miejscu poświęcę kilka słów ofercie wychowawczej. W pierwszej chwili może paść pytanie dociekające idei i sensu takiej formy. Otóż w chojnickiej bursie każdy nauczyciel wychowawca przygotuje własną propozycję działań wychowawczych, którą realizuje w ciągu całego roku szkolnego z zainteresowanymi wychowankami. Ta propozycja nie jest kierowana tylko i wyłącznie do członków jednej grupy wychowawczej ale do całej społeczności młodzieżowej.

Nauczyciel wychowawca sam w sposób autorski opracowuje swoją ofertę. Ma ona stanowić jego„wizytówkę”. Być elementem wyróżniającym spośród całego grona. Treścią oferty mogą być pasje nauczyciela a także zainteresowania wychowanka. Zdecydowanie musi ona charakteryzować się wysokim poziomem atrakcyjności i przyciągać jak najliczniejszą grupę młodzieży.

Zapraszam do zapoznania się propozycjami realizowanymi w chojnickiej bursie. deklaruję, że z dużym zainteresowaniem zapoznam się z propozycjami realizowanymi przez koleżanki i kolegów.

                                                                                            Dyrektor Bursy

                                                                                                JanBruski

Dokumenty i formularze

2011-09-27 Konspekty zajęć
2011-09-27 Scenariusze zajęć
2011-09-27 Miesięczne plany pracy
2011-09-27 Programy autorskie
2013-01-25 Konspekty i scenariusze
2013-10-30 Konspekty i scenariusze
2014-02-04 Artykuły

Mieszkańcy burs i internatów to uczniowie uczący się poza stałym miejscem zamieszkania. Te mają zapewniać im opiekę i wychowanie. To niezwykle odpowiedzialne zadanie. By móc je skutecznie realizować koniecznym jest dokładne poznanie osoby wychowanka. Nauczyciel wychowawca musi być świadomy jego sytuacji rodzinnej,wszelkich kwestii dotyczących jego rozwoju psychofizycznego oraz zainteresowań i pasji. Ta wiedza niezbędna jest dla określenia poziomu i zakresu potrzeb wychowanka. Na tej podstawie nauczyciel konstruuje zestaw działań mających go wspierać. Wie czy trzeba udzielić mu pomocy materialnej, czy rozwijać w nim umiejętności interpersonalne, czy pomagać mu pokonywać trudności dydaktyczne, czy też wskazywać możliwości rozwoju jego zainteresowań.

            Konkretne działania, które podejmowane są w tym zakresie w chojnickiej bursie,znajdziecie Państwo w tej części portalu „CHOBUR”. Zapraszam do zapoznania się z prezentowanymi propozycjami i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Będę oczekiwał na wszelkie sugestie i propozycje pod adresem bursa@bursa.chojnice.pl

                                                                                    Dyrektor Bursy

                                                                                         JanBruski

Informacje

            Społeczność młodzieżowa burs i internatów jest bardzo różnorodna. Tworzy ją młodzież pochodzącą z różnych środowisk. Bywa, że są to dzieci pochodzące z rodzin,których panuje miłość i szacunek do drugiej osoby. To młodzież ambitna,zaangażowana, odpowiedzialna i legitymująca się wysoką kulturą osobistą.  Z pewnością wspaniale byłoby, gdyby tacy byli wszyscy wychowankowie. Jednak doskonale wiemy, że los nie wszystkich młodych ludzi obdarzył takim szczęściem na drodze ich dzieciństwa dorastania i rozwoju.  My nauczyciele wychowawcy pracujący w bursach i internatach, jesteśmy świadomi, że część młodzieży pochodzi z rodzin borykających się z różnego typu trudnościami. Poczynając od bardzo skomplikowanych aspektów finansowych poprzez różnego typu braki aż do skrajnie zaawansowanej patologii. Pochodną tego stanu jest  fakt, że nasi wychowankowie często preferują odmienne systemy wartości oraz stosują skrajnie różne postawy i zachowania. Trafiają do naszych placówek z pewnym bagażem życiowym, który dla wielu jest pomocą i wsparciem a dla innych uciążliwym balastem.

            Istotnym jest także fakt, że ów młody człowiek został postawiony przed koniecznością samodzielnego funkcjonowania stając się członkiem powyżej wskazanej społeczności. Bardzo często będzie znajdował się w sytuacjach, w których będzie odczuwał presję ze strony rówieśników. Bardzo często będzie narażony na skutki funkcjonowania innych.

            Nauczyciele wychowawcy zobowiązani są dbać o prawidłowy rozwój wychowanka i poprawną realizację obowiązku szkolnego. Jednym z licznym zadań jest podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym. Należy dokładać możliwie największych starań aby ochronić młodzież przed wpływem zjawisk patologicznych. Nasza praca ma zapewniać wychowankowi osiągnięcie sukcesu jakim jest ukończenie szkoły z dobrymi wynikami oraz odpowiedzialnym przygotowaniem do dorosłego życia.

            W tej części portalu „CHOBUR” znajdzie Państwo przykłady działań profilaktycznych realizowanych w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.Umieszczone zostały kolejne kroki jakie realizowane są w ciągu całego roku szkolnego. Znajdują się tu ankiety stosowane w badaniach diagnostycznych,przykłady planów działań profilaktycznych oraz uzyskiwane efekty.

Chciałbym życzyć Państwu abyście byli wolni od konieczności podejmowania działań w tym zakresie. Wiemy jednak, że obecna rzeczywistość wychowawcza i społeczno –gospodarcza stawia przed nami coraz trudniejsze zadania do realizacji, stawiać oczekiwania coraz to wyższej skuteczności. Zapraszam koleżanki i kolegów do korzystania z zaprezentowanych działań podejmowanych w chojnickiej bursie.chętnie poznam także przykłady działań stosowanych w Waszych placówkach. Proszę piszcie na adres: bursa@bursa.chojnice.pl

                                                                    Dyrektor Bursy

                                                                     Jan Bruski

Dokumenty i formularze

2011-09-27 rok 2010- 2011
2011-09-27 rok 2011- 2012

Informacje

W pracy opiekuńczo – wychowawczej, nauczyciele wychowawcy spotykają różnorodne sytuacje. Wiele z nich jest bardzo wartościowych i cennych wychowawczo. Bywają jednak takie, które posiadają pewien stopień złożoności. To sytuacje, w których nauczyciel wychowawca musi wykazać się szczególnie wysoką odpowiedzialnością i podjąć decyzje  gwarantujące wychowankowi bezpieczeństwo lub modyfikujące dotychczas stosowane przez niego postawy i zachowania. W swych decyzjach nauczyciel wychowawca musi być precyzyjny i konsekwentny. Jest to konieczne ze względu na potrzebę wskazywania wychowanków jasno określonych barier, granic i obowiązujących w placówce zasad.

            Czasami zdarza się, że nauczyciele wychowawcy w różnorodny sposób rozwiązują pewne problemy. Nie jest to poprawna sytuacja, ponieważ wprowadza chaos w funkcjonowanie placówki, który jest wykorzystywany przez młodzież dla celów własnych.Zaznaczyć należy, że nie zawsze są one chwalebne.

            Ogromną pomocą w pracy nauczyciela wychowawcy, mającą eliminować pojawienie się powyżej wskazanego scenariusza jest opracowanie i wdrożenie procedur postępowania.Wówczas gdy każdy nauczyciel konsekwentnie i każdorazowo będzie realizował założenia procedury, istniej szansa na funkcjonowanie pożądanej atmosfery wychowawczej.

            Procedury funkcjonujące w placówce mogą odnosić się do wielu obszarów. Uważam, że należy wprowadzać takie, które są potrzebne i konieczne. W chojnickiej bursie funkcjonują następujące:

 • procedura postępowania z wychowankiem będącym w  niedyspozycji zdrowotnej
 • procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia wychowanka
 • procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia nagany dyrektora
 • procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zniszczeń lub dewastacji
 • procedura postępowania w przypadku opuszczenia placówki przez wychowanka
 • procedura współpracy z Policją w sytuacjach zagrożenia wychowanków przestępczością i demoralizacją w szczególności narkomanią, alkoholem i prostytucją.

Zapraszam koleżanki kolegów do zapoznania się z rozwiązaniami przyjętymi w chojnickiej placówce. Z uwagą zapoznam się z rozwiązaniami jakie wprowadziliście w Waszych bursach i internatach. Proszę piszcie do na s na adres: bursa@bursa.chojnice.pl

                                                                               Dyrektor Bursy

                                                                                    JanBruski

Dokumenty i formularze

2011-09-26 Procedury i metody współpracy z Policją
2011-09-26 Procedura postępowania z wychowankiem, który zachorował
2011-09-26 Procedura opuszczania placówki
2011-09-26 Procedura w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
2011-09-26 Procedura postępowania w sytuacji zniszczenia mienia
2011-09-26 Procedura udzielania nagany dyrektora

Informacje

Pewnego dnia, każdy z nas nauczycieli wychowawców rozpoczął swą pracę zawodową w bursie lub internacie. W chwili zatrudnienia dysponował stosownymi kwalifikacjami. Być może zaczynał swą pracę zawodową w przekonaniu, iż jest osobą wykwalifikowaną, pełną energii i zapału oraz bardzo ambitną, której na sercu leży dobro wychowanka. Myślę, że wielu z nas, szybko przekonało się jak wiele musi się nauczyć by czuć się przygotowanym do pracy z wychowankiem. Pewnie okazało się, że koniecznie trzeba budować, rozwijać i doskonalić warsztat pracy. W związku z czym wkroczyliśmy na ścieżkę nieustannego doskonalenia. Jednak czy poczuliśmy, że już jesteśmy doskonali ? Czy nie zaczęliśmy dostrzegać potrzeby wprowadzania zmian w nas samych jak i w funkcjonowaniu placówki ?

Sądzę, że takie odczucia pojawiły się w wielu z nas, ponieważ każdego kolejnego dnia, przed nauczycielami wychowawcami, stawiane są nowe wymagania i oczekiwania. Mają one liczne źródła. Zasadniczym jednak dla nauczyciela wychowawcy jest osoba młodego wychowanka. To on potrzebuje coraz większego wsparcia na drodze swego rozwoju. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość opiekuńczo – wychowawcza wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy. To nauczyciel wychowawca w codziennej relacji z wychowankiem musi posiadać w sobie gotowość i umiejętność pełnego odpowiadania na oczekiwania i potrzeby swych podopiecznych. Bywają one skrajnie odmienne i coraz częściej pojawiają się nowe. W pracy opiekuńczo – wychowawczej nauczyciel staje wobec różnorodnych sytuacji, w których winien podejmować skuteczne interwencje i właściwie wspierać wychowanka. Nie są rzadkością te chwile, kiedy nauczyciel czuje się zaskoczony i budzą się w nim dylematy. By ten stan wyeliminować niezbędne jest pogłębianie wiedzy i rozwój umiejętności prowadzący do nieustannego rozwoju jakości funkcjonowania burs i internatów.

By tak się stało, grono pedagogiczne Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach poszukuje rozwiązań, dzięki którym nauczyciele wychowawcy będą skuteczniej wspierać wychowanka na drodze jego rozwoju. Zapraszam nauczycieli wychowawców z burs i internatów do skorzystania z naszych doświadczeń. Chętnie zapoznam się z doświadczeniami koleżanek i kolegów. Proszę piszcie do nas na adres: bursa@bursa.chojnice.pl

Dyrektor Bursy
Jan Bruski

Dokumenty i formularze

2011-09-26 rok 2009
2011-09-26 CHOBUR
2011-09-26 Ars educandi
2011-12-27 Wytrawny gracz
2011-12-27 Zobacz co umiem
2011-12-27 Filmowe czwartki
2012-09-26 rok 2012- 2013
2014-01-02 rok 2013-2014
2014-12-01 rok 2014-2015
2016-02-04 rok 2015-2016