Informacje

W przebieg kariery zawodowej każdego nauczyciela wpisany jest awans zawodowy. W kolejnych latach pracy podejmuje on starania aby osiągnąć najpierw stopień nauczyciela kontraktowego potem mianowanego i kolejno dyplomowanego. Oczywiście założyć należy, że każdy nauczyciel jest na tyle ambitny i posiada aspiracje aby w dalszej przyszłości ubiegać się o honorowy tytuł „Profesora oświaty”.

            Droga awansu jest długa i złożona. Na każdym jej etapie postawione są konkretne wymagania. Chcąc uzyskać kolejny stopień nauczyciel zobowiązany jest wykazać się ich spełnieniem. To niełatwe zadanie, szczególnie dla nauczycieli wychowawców. Pracownicy pedagogiczni burs i internatów często zmuszeni są do samodzielnego poszukiwania, którego owocem mają być różnego typu formy i sposoby zrealizowania stawianych wymagań.

Ta część portalu „CHOBUR” ma pokazywać nauczycielom, wychowawcom w jaki sposób konstruowana jest dokumentacja i realizacja przebiegu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Znajdziecie tu Państwo przykładowe plany rozwoju zawodowego na poszczególne stopnie awansu. Ponadto będzie mogli zapoznać się z rozwiązaniami dotyczącymi praktycznych rozwiązań pokazujących realizację obowiązków dyrektora, współpracy z opiekunem stażu,sposobów dokumentowania realizacji poszczególnych zadań, okresowych sprawozdań z przebiegu stażu i innych.

Życzę każdemu z nauczycieli aby realizacja planu rozwoju zawodowego przebiegała w sposób harmonijny i była wolna od różnego typu przeszkód i trudności. Zapraszam do skorzystania z praktycznych rozwiązań jakie zostały zastosowane przez nauczycieli wychowawców podczas stażu w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

Dyrektor Bursy

Jan Bruski

Dokumenty i formularze

2011-09-28 Plany rozwoju