Informacje

            Społeczność młodzieżowa burs i internatów jest bardzo różnorodna. Tworzy ją młodzież pochodzącą z różnych środowisk. Bywa, że są to dzieci pochodzące z rodzin,których panuje miłość i szacunek do drugiej osoby. To młodzież ambitna,zaangażowana, odpowiedzialna i legitymująca się wysoką kulturą osobistą.  Z pewnością wspaniale byłoby, gdyby tacy byli wszyscy wychowankowie. Jednak doskonale wiemy, że los nie wszystkich młodych ludzi obdarzył takim szczęściem na drodze ich dzieciństwa dorastania i rozwoju.  My nauczyciele wychowawcy pracujący w bursach i internatach, jesteśmy świadomi, że część młodzieży pochodzi z rodzin borykających się z różnego typu trudnościami. Poczynając od bardzo skomplikowanych aspektów finansowych poprzez różnego typu braki aż do skrajnie zaawansowanej patologii. Pochodną tego stanu jest  fakt, że nasi wychowankowie często preferują odmienne systemy wartości oraz stosują skrajnie różne postawy i zachowania. Trafiają do naszych placówek z pewnym bagażem życiowym, który dla wielu jest pomocą i wsparciem a dla innych uciążliwym balastem.

            Istotnym jest także fakt, że ów młody człowiek został postawiony przed koniecznością samodzielnego funkcjonowania stając się członkiem powyżej wskazanej społeczności. Bardzo często będzie znajdował się w sytuacjach, w których będzie odczuwał presję ze strony rówieśników. Bardzo często będzie narażony na skutki funkcjonowania innych.

            Nauczyciele wychowawcy zobowiązani są dbać o prawidłowy rozwój wychowanka i poprawną realizację obowiązku szkolnego. Jednym z licznym zadań jest podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym. Należy dokładać możliwie największych starań aby ochronić młodzież przed wpływem zjawisk patologicznych. Nasza praca ma zapewniać wychowankowi osiągnięcie sukcesu jakim jest ukończenie szkoły z dobrymi wynikami oraz odpowiedzialnym przygotowaniem do dorosłego życia.

            W tej części portalu „CHOBUR” znajdzie Państwo przykłady działań profilaktycznych realizowanych w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.Umieszczone zostały kolejne kroki jakie realizowane są w ciągu całego roku szkolnego. Znajdują się tu ankiety stosowane w badaniach diagnostycznych,przykłady planów działań profilaktycznych oraz uzyskiwane efekty.

Chciałbym życzyć Państwu abyście byli wolni od konieczności podejmowania działań w tym zakresie. Wiemy jednak, że obecna rzeczywistość wychowawcza i społeczno –gospodarcza stawia przed nami coraz trudniejsze zadania do realizacji, stawiać oczekiwania coraz to wyższej skuteczności. Zapraszam koleżanki i kolegów do korzystania z zaprezentowanych działań podejmowanych w chojnickiej bursie.chętnie poznam także przykłady działań stosowanych w Waszych placówkach. Proszę piszcie na adres: bursa@bursa.chojnice.pl

                                                                    Dyrektor Bursy

                                                                     Jan Bruski

Dokumenty i formularze

2011-09-27 rok 2010- 2011
2011-09-27 rok 2011- 2012