Informacje

            Nauczyciel wychowawca w swej codziennej pracy z wychowankiem podejmuje mnóstwo różnorodnych działań. Są one odpowiedzią wynikającą z tytułu pełnionej roli i funkcji, konieczności realizacji obowiązków oraz potrzeb i oczekiwań wychowanków a także inwencji własnej.

W swych działaniach kierowanych do wychowanka, nauczyciel wychowawca powinien prezentować się jako osoba kompetentna. Zawsze musi być znakomicie przygotowany do pracy. Nie może pozwolić sobie na bylejakość i brak profesjonalizmu. Chcąc osiągać pozytywne efekty w swej pracy, musi być dla wychowanków w swych propozycjach atrakcyjny. Powinien umieć zainteresować oraz rozbudzić ich aktywność i zaangażowanie. To wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu pracy.

W tej części portalu „CHOBUR” znajdzie Państwo przykłady zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Poczynając od miesięcznych planów pracy poprzez scenariusz i konspekty zajęć, aż po różnego typu i opracowania i prezentacje. Zawarte są także programy autorskie oraz oferta wychowawcza.

Może się zdarzyć, że ostatnia forma nie jest znana koleżankom i kolegom. Zakładam, że wszystkie wcześniejsze tak. Dlatego w tym miejscu poświęcę kilka słów ofercie wychowawczej. W pierwszej chwili może paść pytanie dociekające idei i sensu takiej formy. Otóż w chojnickiej bursie każdy nauczyciel wychowawca przygotuje własną propozycję działań wychowawczych, którą realizuje w ciągu całego roku szkolnego z zainteresowanymi wychowankami. Ta propozycja nie jest kierowana tylko i wyłącznie do członków jednej grupy wychowawczej ale do całej społeczności młodzieżowej.

Nauczyciel wychowawca sam w sposób autorski opracowuje swoją ofertę. Ma ona stanowić jego„wizytówkę”. Być elementem wyróżniającym spośród całego grona. Treścią oferty mogą być pasje nauczyciela a także zainteresowania wychowanka. Zdecydowanie musi ona charakteryzować się wysokim poziomem atrakcyjności i przyciągać jak najliczniejszą grupę młodzieży.

Zapraszam do zapoznania się propozycjami realizowanymi w chojnickiej bursie. deklaruję, że z dużym zainteresowaniem zapoznam się z propozycjami realizowanymi przez koleżanki i kolegów.

                                                                                            Dyrektor Bursy

                                                                                                JanBruski

Dokumenty i formularze

2011-09-27 Konspekty zajęć
2011-09-27 Scenariusze zajęć
2011-09-27 Miesięczne plany pracy
2011-09-27 Programy autorskie
2013-01-25 Konspekty i scenariusze
2013-10-30 Konspekty i scenariusze
2014-02-04 Artykuły