Przedsiębiorczość ma swój początek w każdym z nas – to ty masz pomysł. Tyleż trywialne, co prawdziwe stwierdzenie. Oby jak najwięcej ludzi przeżyło takie podnoszące na duchu doświadczenie.
Jednym z celów życia jest takie nim pokierowanie, aby można było uzyskać zadowolenie z wykorzystania posiadanych zasobów. Zazwyczaj mamy do dyspozycji trzy źródła zasobów:
– zdolność myślenia
– siłę mięśni
– pieniądze.
Większość z nas posiada większe zasoby w postaci zdolności myślenia i siły mięśni, aniżeli kapitału. Niektórym ludziom łatwiej niż innym przychodzi zarządzanie posiadanymi zasobami. Czerpią oni wiele zadowolenia z wykorzystania swojej zdolności myślenia, umiejętności pracy i pieniędzy. Czy ty musisz być od nich gorszy? Wcale nie. Na ogół tak bywa, że nasza działalność motywowana jest wewnętrznymi potrzebami, preferencjami i pragnieniami. Styl życia, który chcemy prowadzić, nasze umiejętności, wykształcenie, doświadczenie i zasoby finansowe powodują, że wyznaczamy sobie cele, które zaspokoją nasze wewnętrzne dążenia.
Przedsiębiorczość jest chęcią i zdolnością do podejmowania różnych działań. Osoba przedsiębiorcza posiada określone cechy charakteru. Do takich cech należą między innymi: odwaga, pomysłowość, zdolność i chęć uczenia się, wyznaczanie sobie celów i dążenie do ich zrealizowania, umiejętność podejmowania ryzyka oraz jego minimalizacji, zdolność do pracy w grupie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i co za tym idzie – zdolność do podejmowania szybkich decyzji. Pierwszym przykładem takiej postawy jest świadomy wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby przedsiębiorcze o wiele łatwiej radzą sobie na rynku pracy. A więc do dzieła, spróbuj jaki jesteś, w czym jesteś dobry , co możesz w życiu robić. Zapraszam do testu.

TEST PRZEDSIEBIORCZOŚĆ
M. Myk