Zapraszam do samodzielnego rozwiązania kilku zadań z matematyki (poziom podstawowy). Będzie to mała powtórka wiadomości. W przypadku trudności w rozwiązywaniu poniższych zadań proszę o kontakt: k.pubanc@bursa.chojnice.pl

Zadanie 1. W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AD. Punkt K jest środkiem boku AB, zaś punkt L jest środkiem boku CD. Wskaż, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. (Patrz rysunek)

Trójkąt ABL ma takie samo pole jak trójkąt ABD. a) prawda b) fałsz

Pole równoległoboku ABCD jest cztery razy większe od pola trójkąta AKD. a) prawda b) fałsz

Zadanie 2. W pewnym sklepie za 120 jednakowych paczek herbaty trzeba zapłacić 1500 zł. Ile kupisz torebek tej samej herbaty za kwotę 600 zł, jeśli cena za paczkę jest taka sama? a) 62 b) 58 c) 48 d) 36

Zadanie 3. Wyznacz szósty składnik równania potęgi (x + 3y)16

Zadanie 4. W pewnej grupie liczba chłopców stanowi 80 % liczby dziewcząt. Gdyby do tej grupy doszło jeszcze trzech chłopców, to liczba chłopców byłaby równa liczbie dziewcząt. Ile dziewcząt jest w tej grupie?

Zadanie 5. Przed meczem sędzia rzuca monetą. Jeśli przy 10 kolejnych rzutach wypadała reszka, to jakie jest prawdopodobieństwo, że przy 11 rzucie wypadnie orzeł?

Zadanie 6. Uzupełnij metodą indukcji wzór: 1 + 5 + 9 + … + (4n – 3) = n (2n – 1)

Przypomnienie: zasadę indukcji stosuje się do dowodzenia twierdzeń o liczbach naturalnych oraz do definiowania ciągów.

Na podstawie: Skoracki K., Paszport maturzysty. Matematyka przed maturą, Warszawa 2000

Miłego rozwiązywania życzę i pozdrawiam: K.P.