W ramach światowego dnia Liczby π grupa II miała rozwiązać kilka zadań. W związku z zaistniałą sytuacją przymusowej kwarantanny, każdy kto ma ochotę może zmierzyć się z przygotowanym zestawem.

Międzynarodowy dzień liczby π to święto obchodzone corocznie. Za datę święta wybrano 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby π. Natomiast 22 lipca obchodzony jest dzień aproksymacji π , według sposobu zapisu daty 22/7 ≈ 3,1428. W Polsce obchodzi się Dzień Matematyki, który przypada 12 marca. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Liczby_Pi)

Zadanie 1: W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga do 2/3 jego wysokości.

A= 80cm B = 50cm C = 60cm

Ile litrów wody jest w akwarium? Wybierz odpowiedź: A)16 litrów, B)160 litrów, C)1600 litrów

Zadanie 2: Ile farby pozostało w pojemniku po pomalowaniu 30 ściany? Wybierz odpowiedź: A) nic nie zostało, B) 8 litrów, C) 12 litrów, D) 20 litrów

Zadanie 3: Dane są liczby: a = (-2)12 , b = (-2)11 , c= 210 . Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to: A) c,b,a, B) a,b,c, C) c,a,b, D) b,c,a

Zadanie 4: W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu żeglarskiego.

Wiek uczestnika

Liczba uczestników

10 lat

5

14 lat

3

15 lat

4

16 lat

8

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Mediana wieku uczestników obozu równa się: A) 14 lat B) 14,5 C) 15 D) 15,5

ODPOWIEDZI 160 litrów wody, 8 litrów farby, bca, 15 lat

Pozdrawiam K.P.