Pomnik „Chrystusa Króla” na Placu Niepodległości

Kolejne miejsce, do którego chciałbym z Wami pójść na spacer znajduje się na Placu Niepodległości, przy ulicy Sukienników to pomnik ku czci Chrystusa. Wielu z nas przechodzi koło niego co dziennie w drodze do szkoły. Dwa razy w roku z okazji obchodów Świąt Narodowych składamy przy nim wiązanki kwiatów.

Skąd się tam wziął? Jak jest jego historia?

W czasach zaborów w tym miejscu stała figura cesarza „Wilhelma I”. Figurę tę usunęli polscy żołnierze w dniu 31 stycznia 1920 roku w godzinach wieczornych, kiedy Chojnice wróciły do Polski. Mieszkańcy Chojnic zastanawiali się co zrobić z cokołem po pomniku. Znaleziono koncepcję jego wykorzystania pod nowo powstający pomnik „Chrystusa Króla”. Inicjatorem jego powstania był ksiądz Bolesław Makowski, natomiast autorem i wykonawcą figury został rzeźbiarz Wojciech Aleksander Durek z Torunia. Pomnik odsłonięty został 25 października 1931 roku. W 1939 roku figura została zrzucona z cokołu przez żołnierzy niemieckich, a sam cokół zniszczony. Rzeźbę przed zniszczeniem uratowali kościelny Leon Lehman i ksiądz Riebandt. Wywieźli ją na cmentarz parafialny w Chojnicach i zakopali przy szopie grabarza. Po wojnie rozpoczął się proces powrotu cokołu i pomnika na swoje miejsce, przesuwając jego lokalizację o kilkanaście metrów w stronę placu Św. Jerzego. Cokół odbudowano, a figurę odrestaurowano w 1946 roku. Pomnik powstał dzięki inicjatywie byłych więźniów obozów koncentracyjnych.

Z przodu pomnika znajduję się napis „Króluj nam Chryste”, a z tyłu „Byli więźniowie polityczni 1939-1945 dla Chrystusa Króla 11.11.1946. Koło Chojnice.”

Przechodząc obok figury trzeba pamiętać, że jej dzieje związane są z ważnymi wydarzeniami z naszej historii.

Źródła:

http://www.chojniczanin.pl/andrzej-lorbiecki-pruskie-pomniki-w-chojnicach/

https://fotopolska.eu/Chojnice/b116188,Pomnik_Chrystusa_Krola.htm