Pomnik Orła Białego

Piękna pogoda sprzyja spacerom na świeżym powietrzu. Kolejne miejsce, na które chciałabym zwrócić Waszą uwagę jest Pomnik Orła Białego znajdujący się przy ulicy Gdańskiej. Przechodzimy koło niego codziennie w drodze do centrum miasta.

Pomnik poświęcony został poległym i ofiarom faszyzmu hitlerowskiego w latach 1939 – 1945. Powstał w 1959 roku jako dar społeczeństwa powiatu chojnickiego w XX rocznicę wybuchu II wojny światowej. Autorem pomnika jest nieżyjący już profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Adam Smolany i nazwany został przez niego „Pomnikiem Obrońców Chojnic”.

Na wysokiej kolumnie z piaskowca stoi orzeł z szeroko rozpostartymi skrzydłami.

Obecnie figura Orła posiada koronę z piaskowca. Wykonaną przez profesora ASP Sobisza, ucznia autora pomnika zgodnie z zasadami heraldyki.

Za pomnikiem znajduje się cmentarz, na którym złożono zwłoki ofiar ekshumowanych z „Doliny Śmierci”.

(I.S)

Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich – brama wejściowa

fotopolska.eu, www.chojnice.com, weekendfm.pl/