Niezbędnik maturzysty, przykłady jak poprawnie napisać bibliografię – oferta wychowawcza.

WYDAWNICTWA ZWARTE (książka)

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania. Numer znormalizowany ISBN. (miejsce wydania i nazwa wydawcy jest polem nieobowiązkowym w opisie) Gombrowicz Witold: Ferdydurke. Kraków: Wyd. Literackie, 1994. ISBN 83-08-02134-4.

Fragment wydawnictwa zwartego

Nazwisko i imię autora: Tytuł dokumentu macierzystego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. (tytuł fragmentu, numery stron zajęte przez fragment).
(Przy opisie fragmentu książki nie umieszczamy numeru ISBN). (miejsce wydania i nazwa wydawcy jest polem nieobowiązkowym w opisie)
Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. Wyd. 2.1996. Stanisław Przybyszewski, s. 201-214.

Artykuł w wydawnictwie zwartym

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. W: Opis książki, w której zawarty jest artykuł. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (numery stron zajęte przez artykuł). Przy opisie artykułu z książki nie umieszczamy numeru ISBN. Królikiewicz Grażyna: Romantyzm. W: Okresy literackie. Red. Majda Jan. Wyd. 5 zmien. i uzup. 1994, s. 191-243.

Książka w Internecie

Nazwisko i imię autora: Tytuł. [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Nałkowska Zofia: Medaliony.[online]. [dostęp: 1 czerwca 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/20leciemiedzywojenne/Nalkowska/medaliony.html

Wiersz w Internecie
Mickiewicz Adam: Grażyna. [online]. [dostęp: 16 października 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://mickiewicz.kulturalna.com/a-7217.html

Opis publikacji istniejącej samoistnie w Internecie

Nazwisko i imię autora: Tytuł pracy. [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Musiał Agnieszka: Oko w oko z dyslekcją. [online]. [dostęp16 października 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.babyboom.pl/dzieci_7_9/rozwoj/dysleksja/oko_w_oko_z_dysleksja.html

Pozdrawiam K.P.