Stres, jest zjawiskiem biologicznym, stanowiącym reakcję organizmu na stawiane mu wymagania. Mogą być one zarówno fizyczne jak i psychiczne. Pojęciem stres określa się wszystkie bodźce, które zmieniają stopień gotowości człowieka do działania. Wielu psychologów, w tym Helena Sęk uważa, że stresory, czyli wszelkie „wymagania, dla których nie ma gotowych ani zautomatyzowanych reakcji adaptacyjnych”, rodzą stan napięcia. Aaron Antonovsky „stresorem nazywa każdy element, który do systemu wprowadza entropię, napięcie i sprzeczność”. Czynniki wywołujące reakcję człowieka na stres mogą mieć charakter umysłowy, fizjologiczny, anatomiczny lub fizyczny. Najczęściej obserwowane objawy stresu, to: kołatanie serca, suchość w ustach czy drżenie lub pocenie dłoni. Model podatności ludzi na czynniki stresowe zależy od ich indywidualnej odporności człowieka. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie stresory wywołujące u człowieka stan napięcia emocjonalnego muszą mieć negatywny wpływ na jego stan emocjonalny. Mogą przybierać formę mobilizującą, wyzwalającą energię i wzmacniać jego odporność na sytuacje stresowe.

KRZYŻÓWKA pytania:

1. Kultowy film Stanisława Barei?

2. Na klawiaturze komputera?

3. Jedna z lektur szkolnych autorstwa Bolesława Prusa?

4. Jedna ze stron monety lub medalu?

5. Opowiadanie tworzące narrację za pomocą kilku lub więcej plansz z rysunkami, to…?

6. Polski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, to..?

7. Poeta polski okresu renesansu, sekretarz królewski, autor między innymi dramatu pt.: „Odprawa posłów greckich”, to…?

8. Gatunek muzyki elektronicznej powstały w Detroit w latach 80-tych, to…?

9. Główna bohaterka „Chłopów” Władysława Reymonta, to…?

  1. Nazywana jest „królową nauk”?

KRZYŻÓWKA

Relaksacja osiągana jest podczas medytacji. Może mieć wiele poziomów i odnosić się do

relaksacji układu mięśniowego, wegetatywnego, motorycznego oraz relaksacji emocjonalnej.

Do najczęściej stosowanych metod relaksacji, zaliczamy: trening relaksacyjny, jogę lub trening autogenny Schultza. Istnieją także inne metody relaksacyjne. Posłuchaj proponowaną muzykę relaksacyjną: https://www.youtube.com/watch?v=UEWkptDfE48

Opracowane na podstawie:

  1. Akademia Rozwoju, Zarządzanie stresem, czyli jak budować wewnętrzną siłę

  2. Albisetti V., Trening Autogenny

  3. Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorowac

  4. Bullock A., Stallybrass O., Trombley S., Słownik pojęć współczesnych

  5. Przetacznik – Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. s.70 – 78

  6. Sęk H. Psychologia kliniczna, s. 46 – 47

K.P.