Życie i twórczość Bolesława Prusa – oferta wychowawcza.

1.Bolesław Prus, to pseudonim artystyczny, którego z wymienionych twórców:

A) Adam Mickiewicz

B) Maria Konopnicka

C) Aleksander Głowacki

2. „Żółta Kamienica” opisywana jest, w którym z wymienionych utworów:

A) Lalka

B) Emancypantki

C) Katarynka

3. W którym z poniższych utworów, znajduje się opis zachowania różnych ludzi w sytuacji zagrożenia, jakim jest pożar:

A) Faraon

B) Na wakacjach

C) Ziemia obiecana

4. Bolesław Prus żył w latach:

A) 1847 – 1912

B) 1900 – 1939

C) 1880 – 1900

5. W którym utworze Bolesław Prus przedstawił historię umierającego despotycznego władcy i jego szlachetnego młodego następcy, który nie ma szansy zrealizować swoich prawych ustaw:

A) Stara bajka

B) Nawrócony

C) Z legend dawnego Egiptu

6. Które miasto szczyci się z posiadania muzeum Bolesława Prusa:

A) Lublin

B) Nałęczów

C) Warszawa

7. W której noweli Bolesław Prus podejmuje tematykę trudnego życia na wsi w XIX wieku, a co za tym idzie niełatwego losu dzieci, wykorzystywania ich do ciężkich prac oraz brak możliwości kształcenia i rozwijania swoich talentów:

A) Antek

B) Powracające lata

C) Michałko

Powodzenia K.P.

Odpowiedzi: 1-c,2-a,3-b,4-a,5-c,6-b,7-a