QUIZ O ŚWIĘCIE NIEPODLEGŁOŚCI. SPRAWDŹ, CO WIESZ O 11 LISTOPADA?
1. Na ile lat Polska zniknęła z map?
A.100
B. 132
C.123
D.200

2. Czy dzień Niepodległości (11 listopada) jest w Polsce ustawowo dniem wolnym od pracy?
A. nie
B. tak

3. Pod czyim dowództwem była Pierwsza Kompania Kadrowa?
A. Józefa Piłsudskiego
B. Józefa Hallera
C. Romana Dmowskiego
D. Ignacego Daszyńskiego

4. W którym roku Polska zniknęła z mapy Europy?
A. 1792
B. 1793
C. 1795
D. 1800

5. Kto w 1914 roku w Warszawie utworzył Komitet Narodowy Polski?
A. Józef Piłsudski
B. Józef Haller
C. Jan Ignacy Paderewski
D. Roman Dmowski

6. Polski artysta, który przyczynił się do odzyskania niepodległości przez Polskę to:
A. Fryderyk Chopin
B. Jan Ignacy Paderewski
C. Krzysztof Penderecki
D. Władysław Szpilman

7. Po jakiej stronie brały udział Legiony Polskie w walkach I wojny światowej?
A. Rosji
B. Austro-Węgier i Niemiec
C. USA
D. Francji i Anglii

8. Z jakiego powodu 11 listopada 1918 r. jest uznawany za datę odzyskania niepodległości przez Polskę?
A . 11 listopada 1918 r. po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa.
B. 11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski stał się premierem pierwszego rządu niepodległej Polski.
C. 11 listopada 1918 r. Polacy rozbroili niemiecki garnizon wojskowy w Warszawie
D. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.

9. Kiedy w rzeczywistości została ogłoszona niepodległość Polski przez Radę Regencyjną?
A. 7 października 1918
B. 11 listopada 1918
C. 16 listopada 1918
D. 21 listopada 1918

10. Jak nazywa się pieśń 3 Pułku Piechoty Legionowej?
A. „Wojenko, wojenko”
B. „Rota”
C. „My, Pierwsza Brygada”
D. „Niepodległa, niepokorna”

POWODZENIA
Milena Grzywacz

Odpowiedzi w przyszłym tygodniu