Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu, istnieje też jego ogromna wada – ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci i młodzieży, gdyż z racji swojej niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli.

Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu (inne używane nazwy: siecioholizm, netoholizm, internetoholizm). Szacuje się, że obecnie uzależnionych jest od kilku do kilkunastu procent użytkowników Internetu, a zagrożonych uzależnieniem może być około jedna trzecia.

Objawy uzależnienia od Internetu:

O początku problemu mówić można kiedy w Internecie spędza się coraz więcej czasu i jest on używany w celu osiągnięcia satysfakcji, odreagowania czy ucieczki od codzienności. Wiąże się to zwykle z zaniedbaniem kontaktów społecznych w realnym świecie.

Obserwuje się równocześnie:

– próby kontroli i/lub ograniczania czasu spędzonego w Internecie;

– rosnącą potrzeba wydłużania czasu spędzonego w Internecie by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji;

– doświadczanie niepokoju, bezsenności, rozdrażnienia;

– zmian nastroju lub depresji gdy niemożliwe jest korzystanie z Internetu zgodnie z wcześniejszym planem lub gdy korzystanie to zostanie niespodziewanie przerwane;

– korzystanie z Internetu mimo świadomości negatywnych skutków, jakie się z tym wiążą;

Skutki nadużywania Internetu:

– odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego;

– zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych;

– zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych;

– zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów);

Dotyczące zdrowia:

– brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą,

– pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa,

– podrażnienia skóry (spowodowane kontaktem z duża ilością cząsteczek kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora),

– nadpobudliwość, bezsenność.

Czy zauważyliście u siebie któreś z wyżej wymienionych objawów ? Nie piszę, że powinniście uważać się za uzależnionych. Myślę że warto jednak dokonać swoistego rachunku sumienia w tym zakresie i spróbować wprowadzić kilka pozytywnych zmian w użytkowaniu internetu.

Proponuję również wykonanie krótkiego testu, który być może skłoni Was do głębszych refleksji.

Pozdrawiam P.T

https://samequizy.pl/czy-jestes-uzalezniony-od-komputerainternetu/