Październik 2018 roku, dla wychowanków chojnickiej bursy przebiegał pod hasłem „KOMÓRKOMANIA”. Główne działania to akcja edukacyjno-informacyjna dotycząca idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji potencjalnym Dawcom. Intencją, która przyświecała realizowanym działaniom było uwrażliwienie podopiecznych na potrzeby drugiego człowieka, a konkretnie każdej osoby dotkniętej nowotworem krwi. Akcja została zorganizowana we współpracy z Fundacją DKMS.

Młodzież wspólnie ze swymi opiekunami aktywnie włączyła się w rekrutowanie dawców szpiku kostnego.  Dużą pomocą okazały się materiały dostarczone do bursy przez Fundację DKMS. Świadomość możliwości udzielenia pomocy osobom chorym na nowotwory krwi w społeczności bursowskiej stała się powszechna. Wychowankowie wiedzą, że akcja „Komórkomania”to nie moda na lepszy model telefonu. To moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni –tych, które nosi się w swoim ciele.

Podjęto kampanię informacyjną i przeszkolono wolontariuszy, których zadanie polegało na przeprowadzaniu rejestracji potencjalnych dawców. W dniach 24 i 25 października 2018 roku w bursie odbyły się Dni Dawcy Szpiku Kostnego. W świetlicy przygotowano stanowiska rejestracyjne. Do nich zapraszano osoby spełniające warunki rejestracji. Osoby zdecydowane, pod okiem wolontariusza wypełniały druki rejestracyjne. Zgromadzony materiał został odpowiednio zabezpieczony  i odesłany do Fundacji DKMS.

Akcja pozytywnie wpłynęła na rozwijanie pożądanych postaw i zachowań prospołecznych wśród młodzieży. Poprzez wydźwięk organizowanej inicjatywy wychowankowie mieli wpływ na toczące się na różnych poziomach procesy decyzyjne i działania związane z inicjacją i przeprowadzeniem Dnia Dawcy Szpiku na terenie bursy. Umocniła przekonanie, że podjęte zaangażowanie daje możliwość podarowania osobom chorym szansy na nowe życie. Z pewnością rozwinęła otwartość młodzieży na podobne inicjatywy w przyszłości.

Akcja „Komórkomania” okazała się wspaniałą przygodą dla całej bursy. Pomogła wychowankom zapoznać się z inną formą wolontariatu.