W dniach 8 i 11 marca bieżącego roku, w bursie obchodzono Dzień Kobiet i Mężczyzn. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni otrzymali od młodzieży kwiaty lub słodkie upominki. W ten sposób wyraziła ona swoją sympatię i wdzięczność za okazane wsparcie i wykonywaną pracę. Wspólne świętowanie tych dni przyczyniło się do utrwalenia u wychowanków szacunku dla płci przeciwnej.

W poniedziałkowy wieczór społeczność bursy spotkała się na świetlicy placówki, gdzie oprócz życzeń okolicznościowych, młodzież miała szansę sprawdzić zakres swojej wiedzy ogólnej w „turnieju płci”. Zakładał on uczestnictwo czterech zespołów (przedstawicieli grup), w zabawie z wykorzystaniem portalu kahoot.com. Młodzież logowała się za pomocą własnych telefonów komórkowych do gry i udzielała odpowiedzi na pytania wyświetlane za pomocą projektora.
Rozegrano 10 rund, w których wzięło udział 18 osób. Gra miała charakter wyłącznie zabawowy dlatego młodzież, która udzieliła najmniej poprawnych odpowiedzi nie czuła się zawiedziona. Wszyscy uczestnicy i pozostali mieszkańcy bursy w ramach nagrody otrzymali słodycze