W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości postanowiliśmy zorganizować w placówce dzień patriotyczny. Poprzedzony on został ogłoszeniem konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Patriota”.

Dodatkowo przygotowana została wystawa fotograficzna pomników patriotycznych znajdujących się w Chojnicach.

Ukoronowaniem działań był wieczór patriotyczny.  Spotkanie było podróżą w trakcie, której młodzież miała możliwość zaznajomić się z historią Polski walczącej o swoją wolność. Dodatkowo przybliżona została historia Orła Białego jako symbolu narodowego naszego kraju.  Wychowankowie obecni na spotkaniu mogli posłuchać pieśni patriotycznych, które przygotowali ich koledzy oraz obejrzeć film, w którym uczestnicy powstania warszawskiego opowiadali o swojej walce, oddaniu ojczyźnie, ale też zachęcali młodzież aby dbała o Polskę i o to aby nadal była ona wolna.