W poniedziałek 5 października w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach po raz kolejny zorganizowany został Dzień Tabliczki Mnożenia. Do akcji, która w obecnym roku organizowana jest w po raz X, dołączyła się ponownie chojnicka placówka.

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Organizator Główny ( Wydawnictwo Karty Grabowskiego ), udostępnia uczestnikom materiały niezbędne do przeprowadzenia ŚDTM takie jak: losy, logo, plakaty, scenariusze gier i wiele innych. Każda placówka, która zarejestruje się na stronie, otrzymuje licencję Organizatora Lokalnego, upoważniającą do organizacji akcji. Tegorocznym koordynatorem w naszej placówce był Piotr Trzciński.

Każdy przygotowuje Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia na terenie swojej placówki według własnego scenariusza. Ten opracowany dla bursy zakładał przeprowadzenie krótkiego egzaminu ustnego wśród wszystkich mieszkańców placówki. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne zajęcia realizowane były wśród mieszkańców jednego pokoju mieszkalnego. Egzaminator (wychowawca), przemieszczał się pomiędzy pokojami z zachowaniem obowiązujących w placówce zasad. Każdy z wychowanków losował zestaw pięciu działań do obliczenia w pamięci, miał 2 minuty na udzielenie odpowiedzi. Błędna odpowiedź wymagała „odkupienia” w postaci np. zaśpiewania piosenki, wyniesienia śmieci z pokoju lub umycia podłogi (inwencja egzaminatora – wychowawcy grupy). Prawidłowe odpowiedzi na wszystkie zadania to pochwała i „żółwik” z egzaminującym. Po egzaminie ustnym, wychowawca zostawiał w pokoju łamigłówkę matematyczną, tym razem nie obowiązywał limit czasowy na jej rozwiązanie. Wychowankowie sami zgłaszali rozwiązanie zadania. Wychowawcy dokonywali oceny poprawności rozwiązań i nagradzali podopiecznych legitymacją matematycznego eksperta.

Kolejny etap zabawy przeznaczony był już tylko dla chętnych i wymagał zalogowania się do internetowego konkursu matematyczno – logicznego. W naszej placówce znalazło się 9 odważnych osób, które chciały zawalczyć o tytuł „Arcymistrza Mnożenia” w ramach obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Przez kolejne dni: 5,6 i 7 października rozwiązywali oni zestawy zadań online. Na każdy z zestawów założono maksymalny czas 24 godzin na rozwiązanie. Był to etap eliminacyjny, według organizatora liczba uczestników kategorii OPEN (uczniowie szkół ponadpodstawowych) to 891 osób. Ogłoszenie wyników tego etapu miało miejsce 12 października. Reprezentanci naszej placówki nie dostali się do dalszego etapu zabawy, najlepszy wynik 341 miejsce, nie pozwolił na zakwalifikowanie się do kontynuacji zabawy.

Wszyscy mieszkańcy bursy wzięli udział w zabawie. Mieli okazję sprawdzić własną znajomość tabliczki mnożenia. Być może akcja stała się bodźcem do nadrobienia zaległości matematycznych, a dla tych którzy wykazali się dobrą pamięcią i umiejętnością szybkiego liczenia kolejnym powodem do dumy i wiary we własne możliwości.

(P.T.)