Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. M on na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych,ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy ma zachęcać Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego uprawiania sportu na co dzień.

W naszej placówce Europejski Tydzień Sportu realizowaliśmy od 24 do 28 września. Młodzież w tym czasie uczestniczyła w zajęciach aerobiku,piłce nożnej. Dodatkowo część wychowanek miała możliwość uczestnictwa w zajęciach zumby sponsorowanych przez Strefę Tańca i Fitnessu „Jola” w Chojnicach. Inne aktywności sportowe realizowane w tym czasie w naszej placówce to Turniej Boule, biegi na świeżym powietrzu, rozgrywki tenisa stołowego. Proponowana oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem i aktywnością wychowanków.