Komisja Rekrutacyjna będzie realizować swe zadania w następujących terminach:

 1. przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w bursie w roku szkolnym 2023/2024 – od 4 maja 2023 roku do 19 maja 2023 roku.
 2. Weryfikacja złożonych deklaracji dotyczących kontynuowania pobytu w bursie w roku szkolnym 2023/2024 – 22 maja 2023 roku.
 3. W przypadku braków formalnych w złożonych deklaracjach, wezwanie do ich uzupełnienia w terminie do dnia 25 maja 2023 roku.
 4. Ponowna weryfikacja złożonych deklaracji, w których stwierdzono braki formalne – 26 maja 2023 roku.
 5. Zapoznanie się z opiniami wychowawców grup i Zarządu Samorządu Wychowanków Bursy, dotyczącymi osób zamierzających kontynuować pobyt w bursie – 26 maja 2023 roku.
 6. Podjęcie decyzji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu złożonych deklaracji – 26 maja 2023 roku.
 7. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ilości wolnych miejsc – 26 maja 2023 roku.
 8. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata do bursy na rok szkolny 2023/2024 – od 1 czerwca 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku.
 9. Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2023/2024 – 30 czerwca 2023 roku.
 10. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 30 czerwca 2023 roku.
 11. Podanie do publicznej wiadomości przez listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 5 lipca 2023 roku.

Dokumenty do pobrania