Komisja Rekrutacyjna będzie realizować swe zadania w następujących terminach:

  1. Weryfikacja złożonych deklaracji dotyczących kontynuowania pobytu w bursie w roku szkolnym 2022/2023 – 23 maja 2022 roku.
  2. W przypadku braków formalnych w złożonych deklaracjach, wezwanie do ich uzupełnienia w terminie do dnia 30 maja 2022 roku.
  3. Ponowna weryfikacja złożonych deklaracji, w których stwierdzono braki formalne – 31 maja 2022 roku.
  4. Zapoznanie się z opiniami wychowawców grup i Zarządu Samorządu Wychowanków Bursy, dotyczącymi osób zamierzających kontynuować pobyt w bursie – 30 maja 2022 roku.
  5. Podjęcie decyzji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu złożonych deklaracji – 31 maja 2022 roku
  6. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ilości wolnych miejsc – 31 maja 2022 roku.
  7. Przyjmowanie wniosków wniosku o przyjęcie kandydata do bursy na rok szkolny 2022/2023 – od 1 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku
  8. Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2022/2023 – 1 lipca 2022 roku
  9. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 1 lipca 2022 roku.
  10. Podanie do publicznej wiadomości przez listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 2 lipca 2022 roku.

 

Niezbędne dokumenty do pobrania