Lista kandydatów przyjętych do placówki została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.