Odrobina historii

Bursa jako placówka opiekuńczo-wychowawcza powstała na bazie Internatu Liceum Ogólnokształcącego. Długie lata nosiła nazwę Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Chojnicach i mieściła się w budynku przy ul. Świętopełka 1a. W 1999 r. połączono Bursę Szkolnictwa Zawodowego z Internatem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
Powstała w 1999 r. Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach jest placówką koedukacyjną. Przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii letnich i zimowych, w dni nauki szkolnej umożliwia zamieszkanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.