Poniżej zamieszczony został regulamin organizacji pracy bursy w nowym roku szkolnym. Wszystkich rodziców i wychowanków prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Dodatkowo umieszczone zostały oświadczenia do pobrania, które każdy wychowanek musi dostarczyć do placówki w dniu przyjazdu.

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2