Poniżej protokół z zebrania Komisji Rekrutacyjnej

protokół