Przeprowadzono rekrutację uzupełniającą. Lista osób przyjętych została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku placówki.