Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. Tegoroczna 12 edycja (ŚDTM 2022) odbywała się 7 października 2022. Z uwagi na organizację pracy bursy przyjęliśmy, że u nas „sprawdzian” z tabliczki mnożenia odbędzie się w poniedziałek tj.10 października. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji w placówce były darmowe i można je pobrać na stronie internetowej www.wmtday.org/pl, po założeniu konta. Organizator Główny udostępnia uczestnikom materiały niezbędne do przeprowadzenia ŚDTM takie jak: losy, logo, plakaty, scenariusze gier i wiele innych.

Do zabawy zostali zaproszeni najmłodsi wychowankowie, chociaż także ich starsi koledzy chcieli spróbować swoich umiejętności matematycznych. Kilkoro podopiecznych z grypy 1 stało się na ten czas egzaminatorami i to oni sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia starszych i młodszych koleżanek oraz kolegów.

Zadaniem uczestników spotkania było wykonanie 25 krótkich obliczeń w pamięci lub w formie pisemnej. Organizatorzy przygotowali trudniejszą wersję testu, gdzie wykonywane były obliczenia do 500. Czas wykonywania zadania nie był ograniczony, dlatego każdy pracował w dogodnym dla siebie tempie. Po zakończonych obliczeniach, karta z wynikami była przekazywana do sprawdzenia komisji egzaminacyjnej. W oczekiwaniu na wyniki co do poprawności obliczeń, uczestnicy mogli rozwiązywać kolejną zagadkę matematyczną.

Spośród wszystkich uczestników, a było ich około 40, siedmioro  dokonało bezbłędnych obliczeń, cztery osoby popełniły tylko jeden błąd. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Spotkanie przebiegało w spokojnej i radosnej atmosferze, wszyscy jego uczestnicy otrzymali słodką niespodziankę jako nagrodę za udział w zabawie.