W dniu 31 marca w Gdyni mieliśmy okazję uczestniczyć w XVI Konkursie Piosenki Burs i Internatów Województwa Pomorskiego. Reprezentantem naszej placówki był Julia Lepak. Zaśpiewała piosenki: „Oczy tej małej” oraz „Na brzozowej korze” z repertuaru Agnieszki Osieckiej. Wywalczyła sobie III miejsce w kategorii soliści. Serdecznie gratulujemy.

20 marca w naszej placówce zorganizowany został Dzień Zdrowej Kanapki. Wychowankowie tego dnia w trakcie kolacji mieli okazję poznać różne rodzaje kanapek, oraz zasady przygotowywania kanapki pełnej witamin i wartości odżywczych. Dodatkową atrakcją była możliwość degustacji kolorowych kanapek przygotowanych przez niektórych wychowanków.

W dniach 8 i 11 marca bieżącego roku, w bursie obchodzono Dzień Kobiet i Mężczyzn. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni otrzymali od młodzieży kwiaty lub słodkie upominki. W ten sposób wyraziła ona swoją sympatię i wdzięczność za okazane wsparcie i wykonywaną pracę. Wspólne świętowanie tych dni przyczyniło się do utrwalenia u wychowanków szacunku dla płci przeciwnej.

Czytaj dalej

Październik 2018 roku, dla wychowanków chojnickiej bursy przebiegał pod hasłem „KOMÓRKOMANIA”. Główne działania to akcja edukacyjno-informacyjna dotycząca idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji potencjalnym Dawcom. Intencją, która przyświecała realizowanym działaniom było uwrażliwienie podopiecznych na potrzeby drugiego człowieka, a konkretnie każdej osoby dotkniętej nowotworem krwi. Akcja została zorganizowana we współpracy z Fundacją DKMS.

Czytaj dalej

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości postanowiliśmy zorganizować w placówce dzień patriotyczny. Poprzedzony on został ogłoszeniem konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Patriota”.

Czytaj dalej

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. M on na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Czytaj dalej

Odpowiadając na apel Pary Prezydenckiej oraz mając na uwadze popularyzowanie czytelnictwa wśród podopiecznych placówki, dnia 10 września 2018 roku, w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, odbyła się akcja „Narodowe Czytanie”. Społeczność chojnickiej bursy uczestniczyła w akcji po raz piąty. W bieżącym roku wychowankowie i pedagodzy, czytali „Przedwiośnie”. Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku akcja spotkała się z bardzo pozytywnym i życzliwym odbiorem ze strony wychowanków. Z pewnością skłoniła do inspirujących refleksji oraz przyniosła radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.