Informujemy, że podjęta została decyzja o ponownym uruchomieniu funkcjonowania Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach od dnia 25 maja 2020 roku.
Warunkiem umożliwienia korzystania z bursy przez Państwa syna/córkę jest złożenie deklaracji i oświadczenia. Niezbędne druki umieszczone zostały poniżej. Po wypełnieniu deklaracji i oświadczenia oraz ich podpisaniu, należy dokumenty zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres e-mailowy: bursa@bursa.chojnice.pl Liczba miejsc w bursie będzie ograniczona zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowa organizacja pracy bursy zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.
O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do bursy zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora drogą elektroniczną.

DEKLARACJA WYCHOWANKA

DEKLARACJA RODZICA

OŚWIADCZENIE RODZICA

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ZARZĄDZENIE DYREKTORA