Informujemy, że zmianie ulega numer konta, na który należy wnosić comiesięczne opłaty za pobyt w placówce.

Nowe dane do przelewu:

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach

PKO BP SA Oddział 1 w Chojnicach, Sukienników 10,

nr rachunku: 70 1020 1491 0000 4502 0104 5632

UWAGA:

W miesiącu październiku wyjątkowo wpłat należy dokonywać w dniach  od 11.10.2020 do 16.10.2020