Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 01 lipca 2019 roku dokonała weryfikacji złożonych wniosków. Wyniki rekrutacji zamieszczone zostały w gablocie informacyjnej w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

Protokół Komisji Rekrutacyjnej z dnia 2019 07 01