W dniu 30 marca młodzież z naszej placówki reprezentowała bursę w XV Wojewódzkim Konkursie Prozy i Poezji Jana Pawła II w Bolesławowie. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Karola Wojtyły, rozbudzanie zainteresowania poezją oraz integracja młodzieży. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: proza i poezja recytowana, proza i poezja śpiewana oraz test o życiu i twórczości Jana Pawła II. Z naszej placówki udział w konkursie wzięły trzy wychowanki: Emilia Błaszkowska – recytacja oraz test, Antonia Boczulak- test, Maja Tobisz – test. W konkursie wzięli udział reprezentanci z placówek w Bolesławowie, Malborku i Gdyni.

Nasza reprezentantka recytowała fragmenty Tryptyku Rzymskiego, zajęła trzecie miejsce spośród sześciu recytacji. W teście udział wzięło 15 wychowanków, Maja Tobisz zajęła pierwsze miejsce, Emilia Błaszkowska drugie. Konkurs przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze.