W tym roku szkolnym aktywnie włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Kredkobranie, której celem jest wsparcie naszych najmłodszych rodaków mieszkających na terenach dawnej Rzeczypospolitej.

Zebrane przez wychowanków przybory szkolne trafią na Litwę i Ukrainę – do polskich szkół i placówek edukacyjnych. Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, składamy wielkie słowa uznania i podziękowania.