Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej, to koedukacyjna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom szkół ponadpodstawowych, uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania.

Mając na uwadze dobro i jak najlepszy rozwój podopiecznych w pracy wychowawczej kieruje się słowami Horacego „Sapere Aude” – „Miej odwagę  być mądry”. Bursa gwarantuje całodobową opiekę wychowawczą sprawowaną przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną. To miejsce bezpieczne, w którym zapewnione jest całodzienne wyżywienie, bardzo dobre warunki sanitarno – higieniczne oraz warunki do nauki i rozwijania zainteresowań.

Pedagodzy dbają, aby w placówce panował przyjazny klimat i atmosfera sprzyjająca rozwojowi wychowanków.  Pozytywne, twórcze i konstruktywne relacje interpersonalne wypełnione wysoką kulturą osobistą, życzliwością i empatią wobec drugiego człowieka, przekładają się na osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce i licznych sukcesów osobistych. Bursa to miejsce, w którym powstają trwałe przyjaźnie na całe życie.

Pobyt w bursie wiąże się nie tylko z nauką i obowiązkami, lecz także daje możliwość rozwijania pasji i talentów młodzieży w wielu dziedzinach:

  • sportowe – tenis stołowy, szachy, warcaby, dart boule, piłka nożna i halowa
  • wokalne i instrumentalne
  • plastyczne i rękodzielnicze
  • fotograficzne
  • prozy i poezji

 

Wychowankowie to laureaci zajmujący czołowe lokaty w konkursach, przeglądach i rozgrywkach o zasięgu regionalnym i krajowym.

Kondycja i sprawność fizyczna wychowanków jest rozwijana poprzez zajęcia sportowe na małym „Orliku” i na sali gimnastycznej. To nie tylko gry zespołowe, lecz także aerobic, taniec, zumba czy stretching. Od osiemnastu lat młodzież aktywnie uczestniczy w rozgrywkach sportowych wychowanków burs i internatów województwa pomorskiego.

Troska o zdrowie wychowanków, traktowana jest jako wartość nadrzędna. Od lat w placówce realizowane są takie programy jak „Trzymaj formę”, „Wybierz życie. Pierwszy krok”, „Ars – jak dbać o miłość”, „Znamię – Znam je” i „Podstępne WZW”. Placówka współpracuje z Sanepidem i Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną realizując działania z zakresu zagrożeń zjawiskami patologicznymi oraz dotyczące zdrowego odżywiania i odpowiedzialnego  spędzania czasu wolnego.

 

Dbałość o najbliższe otoczenie i środowisko naturalne są filarami edukacji ekologicznej w bursie. Wychowankowie uczestniczą w akcji „Sprzątanie świata”, oszczędzają wodę, energię elektryczną i segregują odpady. Od kilku lat w miesiącu kwietniu organizują lokalną akcję zbiórki elektroodpadów. Placówka posiada certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

 

Dla każdego, komu wrażliwość na potrzebę udzielania innym pomocy jest bliska, bursa proponuje wolontariat w schronisku dla zwierząt, świetlicy socjoterapeutycznej im. św. Franciszka i hospicjum. Umożliwia udział w akcji zbiórki pluszaków, zbiórki nakrętek oraz akcjach „Grosz do grosza”, „Pajacyk”, „Wylosuj Anioła” i „Serce od serca”.

Wychowankowie bursy dzielą się darem życia poprzez aktywne uczestnictwo w akcji krwiodawstwa i projektu „Komórkomania”.