Informacja dla wychowanka Bursy

I. Koszt utrzymania w bursie.

1/ Opłaty dzienne za wyżywienie wynoszą 20,00zł

2/ Opłata miesięczna za zakwaterowanie 120,00 zł

 

II. Terminy uiszczania należności.

Opłaty wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca wyłącznie na konto:

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach

PKO BP SA Oddział 1 w Chojnicach, Sukienników 10,

nr rachunku: 70 1020 1491 0000 4502 0104 5632

 

Informacje o wysokości opłat za dany miesiąc można uzyskać w sekretariacie Bursy, pod numerem telefonu 52 3972996 lub 52 3972987 w godzinach 7.00 – 15.00 oraz e-mailem ( bursa@bursa.chojnice.pl )

 

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej jest otwarta od niedzieli od godz.16.00 do piątku do godz.17.00