REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   7/2021

 

DYREKTORA

 

POWIATOWEJ BURSY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W CHOJNICACH

 

z dnia 20 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

 

na podstawie:

  • Akceptacji Zarządu Powiatu Chojnickiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów z dnia 14 kwietnia 2021 roku
  • 22, ust. 1, pkt. 1.1, ppkt. a) Statutu Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej   w Chojnicach.

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

Wprowadzam następujący kalendarz postępowania rekrutacyjnego w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach na rok szkolny 2021/2022:

  1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu – od 4 maja 2021 roku do 28 maja 2021 roku.
  2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną ilości wolnych miejsc – do dnia 31 maja 2021 roku.
  3. Złożenie wniosku o przyjęcie – od 1 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 1 lipca 2021 roku.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 1 lipca 2021 roku.
  6. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym – do 5 sierpnia 2021 roku.

§2

 

Realizację kalendarza postępowania rekrutacyjnego powierzam Komisji Rekrutacyjnej.

 

§3

 

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2021 roku

 

Dyrektor

               mgr Jan Bruski

 

Zarządzenie