Drodzy wychowankowie, jeszcze kilka tygodni temu nie pomyślałbym, że nauczanie zdalne stanie się powszechną metodą zdobywania wiedzy. I nie chodzi tu tylko o rozwijanie zainteresowań czy hobby, dzisiejsza sytuacja wymusza niejako na nas wszystkich potrzebę uczenia się i komunikowania poprzez sieć internetu.

Proponuję Wam rozważyć zalety, ale także wady tego sposobu uczenia się.

E-learning jest techniką nauczania znakomicie dostosowaną do realizowania nowoczesnych modeli nauczania w społeczeństwie informacyjnym, zwłaszcza idei całożyciowego uczenia się. W Internecie odnajdziemy także wiele portali edukacyjnych, które oferują bezpłatnie dostęp do baz wiedzy, centrum informacji z danej dziedziny nauki, sprofilowanych pod kątem określonej grupy użytkowników oraz darmowe szkolenia, kursy kończące się najczęściej certyfikatem. Internet to medium, które umożliwia nam samodoskonalenie poprzez bardzo szeroką ofertę kursów dla hobbystów, e-szkół języków obcych oraz szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego.

Edukacja elektroniczna w porównaniu z tradycyjnymi metodami kształcenia ma wiele zalet, ale nie jest pozbawiona wad. Najczęściej wymieniane zalety e-learningu to:

 • kontakt nauczyciela i studenta za pośrednictwem internetu w trybie asynchronicznym lub synchronicznym;

 • zindywidualizowany sposób kształcenia;

 • możliwość dostosowania form i metod do zainteresowań i potrzeb uczestników;

 • dowolność miejsca i narzędzi pozwalających na osiągnięcie celu;

 • czas uczestnictwa dostosowany do potrzeb i możliwości;

 • wymuszona aktywność każdego uczestnika;

 • dominacja elektronicznego przekazu głosu i pisma, stron WWW i prezentacji;

 • indywidualizacja metod i form kontroli;

 • zastosowanie różnych mediów informacyjnych i wszystkich możliwych metod przekazu i komunikacji;

 • duże możliwości wyboru form i metod kształcenia oraz trybu studiowania;

 • elastyczny dobór wykładowców i materiałów szkoleniowych.

W e-learningowym systemie kształcenia mogą wystąpić następujące wady:

 • duże koszty materiałów dydaktycznych, ponieważ do ich przygotowania konieczne jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii;

 • duży koszt profesjonalnych platform;

 • duży koszt wdrożenia (zakup platformy, sprzętu);

 • brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym;

 • konieczność posiadania silnej motywacji oraz chęci do uczenia się – brak atmosfery dopingującej do nauki, charakterystycznej dla szkoły lub grupy, ze względu na fizyczne odizolowanie uczącego się od grupy i nauczyciela;

 • konieczność posiadania Internetu lub dostępu do niego w postaci szybkiego łącza;

 • brak integracji następującej podczas szkoleń tradycyjnych;

 • problemy ze sprawdzeniem efektywności.

A jakie jest Wasze zdanie ? Czy tęsknicie za tradycyjną szkołą,czy zgadzacie się z przytoczonymi argumentami ?

Zapraszam do dyskusji w domach z rodzicami.

Pozdrawiam

Piotr Trzciński

Źródło: http://kariera.sgh.waw.pl