W ramach akcji „Grosz do grosza” w terminie 8.10 – 9.11. 2018 r. bursowska młodzież zebrała 186,07 zł.

Za zebrane „grosiki” fundacja „Być Bardziej” zakupi obiady dla dzieci.

Milena Grzywacz

Joanna Rymon Lipińska