W odpowiedzi na potrzeby wskazane przez zagrożenia zjawiskami patologicznymi, koniecznością poszukiwania alternatywy, a także z uwagi na troskę o zdrowie i sprawność fizyczną, 22 lata temu chojnicka bursa zainicjowała rozgrywki sportowe wychowanków burs i internatów z terenu województwa pomorskiego.

Przedsięwzięcie adresowane zostało do grupy blisko 2000 wychowanków z 21 burs i internatów z terenu województwa. Spotyka się z dużym zainteresowaniem. Corocznie w rozgrywkach bierze udział młodzież z większości placówek. Poprzez udział w niej wychowankowie mają możliwość nie tylko rozwoju własnego, lecz także poznają  i rozwijają alternatywne formy spędzania czasu wolnego. To znakomity sposób kształtowania postaw fair play i wyjątkowa okazja rozwijania poprawnych relacji interpersonalnych.

Wychowankowie aktywnie rywalizują w następujących dyscyplinach: tenis stołowy chłopców i dziewcząt, szachy, warcaby, dart i boule.

Rozgrywki sportowe przyczyniły się do rozwoju współpracy między placówkami. Dzięki nim ma miejsce wymiana doświadczeń oraz wzbogacenie oferty wychowawczej  i poprawa jakości funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dnia 17 listopada 2022 roku Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, odbyły się „XX rozgrywki sportowe wychowanków burs i internatów województwa pomorskiego”. Nad rozgrywkami patronat honorowy objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Sportu i Turystki
 • Pomorski Kurator Oświaty
 • Starosta Powiatu Chojnickiego

Do udziału w rozgrywkach zaproszono wychowanków z następujących placówek:

 1. Internat Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
 2. Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
 3. Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie
 4. Bursa Gdańska
 5. Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdyni
 6. Internat III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 7. Internat Szkół Ponadgimnazjalnych w Kwidzynie
 8. Internat Zespołu Szkół Technicznych w Malborku
 9. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu
 10. Internat Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
 11. Internat Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie
 12. Bursa Szkolna w Słupsku
 13. Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupsku
 14. Internat Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie
 15. Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
 16. Internat technikum Leśnego w Warcinie
 17. Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

Rozgrywki przeprowadzono w świetlicy (szachy i warcaby), salce sportowej (dart) i na bulodromie chojnickiej bursy (boule) oraz w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach (tenis stołowy chłopców i dziewcząt).

Nad uczestnikami rozgrywek i ich przebiegiem czuwali nauczyciele wychowawcy z chojnickiej bursy oraz z placówek biorących udział.

Tytuł mistrza roku 2022 w poszczególnych dyscyplinach uzyskały następujące placówki:

 1. dart – Internat Zespołu Szkół Technicznych w Malborku
 2. boule – Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach
 3. tenis stołowy dziewcząt – Internat Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
 4. tenis stołowy chłopców – Internat Zespołu Szkół Technicznych w Malborku
 5. szachy – Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach
 6. warcaby – Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach

Rozgrywki przebiegały w sportowej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zachowywali zasady fair play.

Wychowankowie, którzy zajęli pierwsze trzy lokaty w poszczególnych dyscyplinach, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a do placówek trafiły okolicznościowe puchary.

Nagrody dla finalistów zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach.