Informacje

Pewnego dnia, każdy z nas nauczycieli wychowawców rozpoczął swą pracę zawodową w bursie lub internacie. W chwili zatrudnienia dysponował stosownymi kwalifikacjami. Być może zaczynał swą pracę zawodową w przekonaniu, iż jest osobą wykwalifikowaną, pełną energii i zapału oraz bardzo ambitną, której na sercu leży dobro wychowanka. Myślę, że wielu z nas, szybko przekonało się jak wiele musi się nauczyć by czuć się przygotowanym do pracy z wychowankiem. Pewnie okazało się, że koniecznie trzeba budować, rozwijać i doskonalić warsztat pracy. W związku z czym wkroczyliśmy na ścieżkę nieustannego doskonalenia. Jednak czy poczuliśmy, że już jesteśmy doskonali ? Czy nie zaczęliśmy dostrzegać potrzeby wprowadzania zmian w nas samych jak i w funkcjonowaniu placówki ?

Sądzę, że takie odczucia pojawiły się w wielu z nas, ponieważ każdego kolejnego dnia, przed nauczycielami wychowawcami, stawiane są nowe wymagania i oczekiwania. Mają one liczne źródła. Zasadniczym jednak dla nauczyciela wychowawcy jest osoba młodego wychowanka. To on potrzebuje coraz większego wsparcia na drodze swego rozwoju. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość opiekuńczo – wychowawcza wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy. To nauczyciel wychowawca w codziennej relacji z wychowankiem musi posiadać w sobie gotowość i umiejętność pełnego odpowiadania na oczekiwania i potrzeby swych podopiecznych. Bywają one skrajnie odmienne i coraz częściej pojawiają się nowe. W pracy opiekuńczo – wychowawczej nauczyciel staje wobec różnorodnych sytuacji, w których winien podejmować skuteczne interwencje i właściwie wspierać wychowanka. Nie są rzadkością te chwile, kiedy nauczyciel czuje się zaskoczony i budzą się w nim dylematy. By ten stan wyeliminować niezbędne jest pogłębianie wiedzy i rozwój umiejętności prowadzący do nieustannego rozwoju jakości funkcjonowania burs i internatów.

By tak się stało, grono pedagogiczne Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach poszukuje rozwiązań, dzięki którym nauczyciele wychowawcy będą skuteczniej wspierać wychowanka na drodze jego rozwoju. Zapraszam nauczycieli wychowawców z burs i internatów do skorzystania z naszych doświadczeń. Chętnie zapoznam się z doświadczeniami koleżanek i kolegów. Proszę piszcie do nas na adres: bursa@bursa.chojnice.pl

Dyrektor Bursy
Jan Bruski

Dokumenty i formularze

2011-09-26 rok 2009
2011-09-26 CHOBUR
2011-09-26 Ars educandi
2011-12-27 Wytrawny gracz
2011-12-27 Zobacz co umiem
2011-12-27 Filmowe czwartki
2012-09-26 rok 2012- 2013
2014-01-02 rok 2013-2014
2014-12-01 rok 2014-2015
2016-02-04 rok 2015-2016