Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku bursy