Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 roku przeanalizowała deklaracje złożone do bursy na rok szkolny 2018/2019.

W wyniku analizy formalnej stwierdzono iż wszystkie deklaracje są zgodne pod względem formalnym. Placówka posiada 122 miejsca, złożono 93 deklaracje. Wobec powyższego ilość wolnych miejsc w placówce wynosi 29.

Protokół z posiedzenia komisji został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.