W dniu 7 października 2019 roku w bursie zorganizowane zostało spotkanie młodzieży, którego inspiracją był Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia, odbywający się każdego pierwszego piątku października.
Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów/wychowanków do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
Do „egzaminu” przystąpiło 36 wychowanków, zaś w komisji sprawdzającej poprawność wykonanych obliczeń zasiadły kolejne 4 osoby.
Egzaminowani siedzieli przy czteroosobowych stolikach i po zapoznaniu się z przebiegiem zabawy przystąpili do wykonywania obliczeń.
Dwa pierwsze zadania miały charakter indywidualny i polegały na :
1.Wykonaniu obliczeń w pamięci i pisemnie liczb maksymalnie dwucyfrowych. Było to 15 przykładów nieograniczonych czasowo.
2.Uzupełnieniu tabelki mnożenia, w której szarych, zewnętrznych kolumnach znajdowała się liczba od 1 do 10, a w każdym polu białym znajdował się iloczyn dwóch liczb z pól szarych z tej samej kolumny i z tego samego wiersza co pole białe.
W czasie kiedy komisja weryfikowała obliczenia, uczestnicy w grupach czteroosobowych rozwiązywali kolejne zadanie. Był to labirynt z mnożeniem, polegający na znalezieniu najkrótszej drogi od startu do mety poruszając się po polach, na których znajdowały się liczby podzielne przez 4 lub 5.
Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, pomimo początkowego stresu przystępujących do „egzaminu”. Prowadzący wyjaśnił że udział jest tylko formą zabawy, próbą sprawdzenia własnych umiejętności, a te nie zostaną przez nikogo poddane surowej ocenie.
Wszyscy uczestnicy częstowali się słodyczami w oczekiwaniu na wyniki pracy komisji.
Spośród wszystkich przystępujących do zabawy 7 osób nie popełniło ani jednego błędu w zadaniach indywidualnych, zostały one nagrodzone gromkimi brawami i gratulacjami ze strony koordynatora akcji.