Protokół Komisji Rekrutacyjnej z dnia 30.06.2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji została umieszczona w gablocie w wejściu do bursy.

Protokół