Poniżej protokół z zebrania Komisji Rekrutacyjnej z dnia 05.07.2023 roku.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostały umieszczone w gablocie przy wejściu do bursy.

protokół