Poniżej protokół z zebrania Komisji Rekrutacyjnej.

PROTOKÓŁ